Kongres Kociewski

piątek, 16 października 2009 14:15

Kongres Kociewski  W dniach 5-6 padziernika w Orodku Rehabilitacji i Wypoczynku PERA w Tleniu odbya si 1. Robocza Konferencja Plenarna dotyczca organizacji 4. Kongresu Kociewskiego. Do rekreacyjnego serca Naszego Regionu zjechao si grono zaproszonych Kociewiakw, dla ktrych regionalna tosamo, aktywno na rzecz krajanw oraz wieloletnia tradycja, przeradzajca si w interesujc przyszo, s celami pracy zawodowej lub prywatnych pasji. (tekst: Piotr Koczewski)


Wicej informacji na stronie www.ekociewie.pl


fot. Marek J. Lejk