piątek, 16 października 2009 14:19

Nowa droga we wsi Radaska - fot. Marek J. LejkPod koniec wrzenia na gruntowej drodze do wsi Radaska pojawia si ekipa drogowa. Szybko i sprawnie wykonano roboty przygotowawcze, a ju kilka dni pniej kadziono kolejne warstwy drogi asfaltowej. Droga czy centrum wsi z drog powiatow Osie-Stara Rzeka. Cao inwestycji kosztowaa 92 865,88 z. Modernizacja drogi na odcinku 596 mb. wspfinansowana jest w 50 % ze rodkw Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego. Przypominamy, e to kolejna droga w gminie Osie zmodernizowana przy udziale rodkw FOGR. W poprzednich latach, w ten sposb wybudowano drogi w ku, Miedznie i Osiu.


Fot. Marek J. Lejk