Kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 w Osiu

niedziela, 29 listopada 2009 08:38

Orlik w OsiuKompleks boisk sportowych realizowanych w ramach programu rzdowego ?Orlik 2012" w Osiu zosta wybudowany przy Zespole Szk w Osiu. Tu za nim rozciga si pika panorama zachodniej czci Osia.  Lokalizacja przy szkole podstawowej i gimnazjum pozwala na optymalne wykorzystanie obiektu - twierdzi Wjt Micha Grabski. W godzinach lekcyjnych z boisk korzysta bd dzieci i modzie szkolna, a w godzinach popoudniowych wszyscy chtni. Obok znajduje si hala sportowa z penym zapleczem sanitarno-szatniowym.

Inwestycja kosztowaa 1,1 mln z. z czego po 330 tys. z dopacili gminnemu samorzdowi: marszaek wojewdztwa kujawsko-pomorskiego i Ministerstwo Sportu i Turystyki. Kompleks skada si z boiska do gry w pik non ze sztuczn muraw  i boiska wielofunkcyjnego ze sztuczn nawierzchni: do siatkwki, koszykwki, piki rcznej i tenisa ziemnego. Teren jest ogrodzony wysokim potem i pikochwytami. Komfort korzystania poprawi nowoczesne owietlenie. Z boku usytuowano trybuny dla widzw. Obecnie trwaj prace zwizane z uporzdkowaniem terenu wok szkoy i uzyskaniem pozwolenia na uytkowanie obiektu.

Z obserwacji wydarze inwestycyjnych wynika, e jest to trzeci Orlik w powiecie. Pierwszy powsta w Bukowcu, a niedawno odbyo si otwarcie w wieciu. Orlika wybudowaa te Gmina wiekatowo, a w Warlubiu kompleks boisk jest ju na finiszu. Natomiast Nowe ma zaplanowan inwestycj na 2011 rok.

Papie Jan Pawe II powiedzia, e sport jest najlepsz drog do przekraczania granic. Dzieci i modzie z gminy Osie ma coraz lepsze warunki do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. yczymy im, aby dzisiejszy wysiek na treningach przynosi sukcesy i medale w przyszoci. 

Zobacz jak budowano nasze boiska.

Fot. Marek J. Lejk