Informacja dla rolnik贸w dot. Planu dla Wsi

poniedzia艂ek, 23 lipca 2018 14:47

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego w 艣lad za Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi publikuje za艂o偶enia rz膮dowego Planu dla Wsi:
Wi臋ksze dofinansowanie do paliwa rolniczego

W celu zmniejszenia koszt贸w w gospodarstwach rolnych, zwi臋kszone zostanie wsparcie finansowe do zakupu paliwa rolniczego zu偶ywanego przy uprawie p贸l i hodowli byd艂a.

Utworzenie Narodowego Holdingu Spo偶ywczego

Dla stabilizacji rynk贸w rolnych utworzony zostanie Narodowy Holding Spo偶ywczy, kt贸ry b臋dzie alternatyw膮 dla firm przej臋tych w ramach prywatyzacji na pocz膮tku okresu transformacji. Zapewniony zostanie organizacyjny i w艂a艣cicielski udzia艂 rolnik贸w-producent贸w rolnych w firmach Holdingu.

Wi臋ksza sprzeda偶 bezpo艣rednia i rolniczy handel detaliczny

Zapewnienie rolnikom, szczeg贸lnie z mniejszych gospodarstw, bezpo艣redniego udzia艂u w rynku konsumenckim poprzez rozszerzenie sprzeda偶y detalicznej i rolniczego handlu detalicznego.

Zdrowa polska 偶ywno艣膰

Zwi臋kszona zostanie pomoc w rozwoju produkcji 偶ywno艣ci wysokiej jako艣ci, szczeg贸lnie ekologicznej, tradycyjnej i regionalnej, kt贸ra ma sta膰 si臋 rozpoznawalnym znakiem polskiego rolnictwa. Wprowadzone zostanie oznakowanie produkt贸w wolnych od GMO.

Wsparcie rolnictwa na terenach g贸rskich

W celu lepszego wykorzystania u偶ytk贸w zielonych nast膮pi wsparcie hodowli byd艂a mi臋snego, k贸z i owiec. Dla teren贸w g贸rskich wdro偶ona zostanie specjalna polityka.

Przeciw suszy

Przeciwdzia艂aj膮c suszy i innym zmianom klimatycznym wdro偶ony zostanie program poprawy 偶yzno艣ci gleb, w tym wapnowania, oraz zwi臋kszona zostanie retencja w贸d wraz z wprowadzeniem systemu nawodnie艅 w rolnictwie.

Polskie pasze

W celu zwi臋kszenia bezpiecze艅stwa 偶ywno艣ciowego Polski oraz wsparcia ochrony gleb, bia艂ko paszowe z zagranicy b臋dzie sukcesywnie zast臋powane bia艂kiem z produkcji krajowej.

Rolnictwo dla ekologii

Podj臋te zostan膮 dzia艂ania maj膮ce na celu wsparcie wykorzystania surowc贸w rolniczych w przemy艣le oraz nast膮pi rozwini臋cie odnawialnych 藕r贸de艂 energii (OZE) w rolnictwie, kt贸re s膮 przyjazne 艣rodowisku i akceptowane spo艂ecznie.

Wi臋cej informacji na stronie: https://www.gov.pl/rolnictwo/plan-dla-wsi-oparty-na-trzech-filarach