Deportacja z Osia na Ural

czwartek, 24 stycznia 2019 09:34

OsieStanisław Sowiński - lokalny pasjonat historii, przekazał nam kolejną aktualizację listy mieszkańców deportowanych z Osia w głąb Związku Radzieckiego w 1945 roku. Obecnie lista zawiera 125 pozycji i stale jest uzupełniana o brakujące dane. Przygotowany spis zawiera imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, datę deportacji, miejsce wywózki oraz datę śmierci bądź powrotu. Na końcu tego pełnego ludzkich dramatów zestawienia znajduje się lista osób, spisanych w zeszycie przekazanym przez ks. proboszcza Konrada Baumgarta.

Lista osób z gminy Osie deportowanych w głąb ZSRR w 1945 r. do pobrania >>>