Sołectwo Brzeziny Dzień Kobiet świętowało w kinie

środa, 20 marca 2019 13:27

Dzień Kobiet to święto wszystkich kobiet i z myślą o nich sołtys Brzezin Pani Mariola Antoszewska przygotowała niespodziankę, którą był wyjazd do świeckiego kina
„Wrzos„ na film pt. „Całe szczęście”. Wyjazd ten odbył się w niedzielne popołudnie dnia 10.03.2019 roku. Grupa Pań liczyła 36 osób. Wyjazd ten miał charakter integracyjny. Przed kinem każda z Pań miała jeszcze do dyspozycji czas wolny dla siebie na kawę. Wszystkim Paniom, które wzięły udział w wyjeździe bardzo dziękuję i życzę samych sukcesów dnia codziennego.Dużo szczęścia pomyślności,
mało smutku, moc radości,
byś miłości w życiu miała w bród
boś Ty jest kobieta cud.

Sołtys Mariola Antoszewska

alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt