Praca dla informatyka

środa, 20 marca 2019 13:47

Wójt Gminy Osie ogłasza o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki i promocji. Pełna treść ogłoszenia, w tym wymagania, zakres obowiązków i warunki pracy oraz wymagane dokumenty, znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej >>>. Dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Osie, 86-150 Osie, ul. Dworcowa 6, pok. Nr 10 lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: “Nabór na stanowisko ds. informatyki i promocji” w terminie do 3 kwietnia 2019 r. godz. 13.00. Za datę złożenia dokumentów uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy Osie.