Informacja o terminie sesji Rady Gminy

czwartek, 22 sierpnia 2019 12:49

Przewodnicz膮cy Rady Gminy informuje, 偶e w dniu 29 sierpnia 2019 r. o godz. 12:00 w sali Gminnego O艣rodka Kultury w Osiu odb臋dzie si臋 VII Sesja Rady Gminy Osie.

poni偶ej pe艂na tre艣膰 og艂oszenia wraz z porz膮dkiem obrad:


Porz膮dek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyj臋cie protoko艂u z ostatniej sesji
4. Zg艂aszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja W贸jta Gminy
6. Informacje z wykonania bud偶etu Gminy Osie za I p贸艂rocze 2019 r., o kszta艂towaniu si臋 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsi臋wzi臋膰 za I p贸艂rocze 2019 roku

7. Podj臋cie uchwa艂 w sprawach:

a) zmieniaj膮ca Wieloletni膮 Prognoz臋 Finansow膮 Gminy Osie na lata 2019-2023,

b) dokonania zmian w bud偶ecie gminy Osie na 2019 rok,

c) przekazania do Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w 艢wieciu na Uchwa艂臋 Nr VIII/52/11 Rady Gminy Osie z dnia 4 pa藕dziernika 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powo艂ywania i odwo艂ywania cz艂onk贸w Zespo艂u Interdyscyplinarnego oraz szczeg贸艂owych warunk贸w jego funkcjonowania,

d) zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

8. Informacja z dzia艂alno艣ci stowarzyszenia 鈥濨ractwo Czarnej Wody鈥.

9. Wolne wnioski i dyskusja

10. Zako艅czenie obrad sesji.

W贸jt Gminy Osie
(-) Micha艂 Grabski