czwartek, 23 grudnia 2010 08:50

Rada Gminy OsieW dniu 30 listopada 2010 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Osie. W trakcie mających charakter organizacyjny obrad radni dokonali wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady oraz powołano stałe komisje rady. Przewodniczącym Rady Gminy Osie VI kadencji został ponownie wybrany Roman Waśkowski z Tlenia. Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Osie został Lech Różyński z Osia...

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Irena Kozłowska. W skład tej komisji weszli następujący radni: Henryk Jędryczka, Kazimierz nastróżny, Jerzy Spychalski i Katarzyna Górecka. Komisje Gospodarrczą reprezentować będą Wojciech Kater - Przewodniczący i członkowie: Przemysław Siekierkowski, Lech Różyński, Jerzy Spychalski, Irena Kozłowska, Dawid Warzyński, Janusz Porożyński i Kazimierz Nastróżny. W Komisji Społecznej działać będą: Jacek Bocian - Przewodniczący oraz Mariusz Deinowski, Krzysztof Różyński, Roman Waśkowski, Dawid Warzyński, Łukasz Sowiński, Henryk Jędryczka, Janusz Porożyński i Katarzyna Górecka. Wszystkim życzymy owocnej pracy i sukcesów w działalności rady. Natomiast tydzień poźniej, w dniu 6 grudnia 2010 r. odbyła się kolejna - II sesja Rady Gminy Osie,  której głównym tematem było ślubowanie Michała Grabskiego na Wójta Gminy Osie.

fot. Mateusz Puchowski i Marek J. Lejk