Wyprawa w Himalaje

czwartek, 23 grudnia 2010 08:52

Ryszard BocianRyszard Bocian ponownie zdobywa najwysze gry wiata. Tegoroczn przygod wraz z omioma towarzyszami rozpocz 20 padziernika 2010 r. lotem do Nepalu. Celem wyprawy by Kusum Kanguru (6367m) od pnocnej strony. Gra mao znana, na ktr od 27 lat nikt nie zdecydowa si wchodzi. Prawdopodobnie te nie mia polskich zdobywcw...

Znane s tylko dwa wejcia od pnocy (North Ridge i Ball and Curtis). Gra ma trzy wierzchoki: East (6356m), Kusum Kanguru (6367m), West (5579m) i wanie trawers tych trzech wierzchokw by celem naszego podrnika. Do tej pory nikomu nie udao si tego dokona. Jeden dwjkowy zesp zacz od zachodniego wierzchoka, natomiast reszta od wschodniego. Niestety warunki na grze od czasw pierwszych zdobywcw zmieniy si diametralnie. Wg dostpnych map i opisw na podejciach miay by dwa lodowce. Na miejscu ekipy zastay krajobraz jak z marsa. Lodowce wyparoway, a ciany to wielkie rumowisko skalne. Na tym etapie trudne warunki zmusiy obie ekipy wspinaczy do odwrotu. Byo po prostu bardzo niebezpiecznie. Jak mawiaj sami zainteresowani - oglnie ten sezon w Himalajach by bardzo trudny i nietypowy. Szereg renomowanych wypraw wycofao si z powodu zych warunkw. Najwaniejsze, e wszyscy cao i zdrowo powrcili do kraju. Przed nimi przecie jeszcze wiele szczytw, wiele wypraw i wiele radoci.

Sponsorzy wyprawy:fot. nadesane