GOK i Wdecki Park Krajobrazowy

środa, 19 stycznia 2011 16:28

Wdecki Park KrajobrazowyCay wiat pdzi w szalonym tempie. Postp technologiczny widoczny jest na kadym kroku. Coraz wicej firm i instytucji posiada swoje swoje strony internetowe. Podobnie si dzieje na naszym, lokalnym rynku. Strony internetowe urzedw gmin przestaj dominowa. Coraz czciej pojawiaj si systematycznie uzupeniane witryny internetowe z biecymi wydarzeniami. Informacje kulturalne, sportowe, ekologiczne lub z ycia lokalnych spoecznoci pojawiaj si codziennie na stronach www domw kultury, instytucji lub stowarzysze. Tak te si dzieje w Osiu. Na czoo wysuwaj si dwie strony internetowe warte polecenia....

To pena szybko ukazujcych si informacji o wydarzeniach kulturalno - edukacyjnych strona www Gminnego Orodka Kultury prowadzona przez Karolin Powiera i Lucjana Mellera - pracownikw GOK oraz strona internetowa Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Osiu - zawierajca imponujc ilo informacji i zdj z terenu naszej gminy. Te witryn prowadzi Daniel Siewert - pracownik WPK w Osiu. Sami, z wasnego dowiadczenia wiemy, jak wiele czasu trzeba powici, by dzisiejszy, internetowy czytelnik, zechcia na duej zagoci w wirtualnych tektstach i obrazach. No i najwaniejsza rzecz, z ktr borykaj si wszyscy administratorzy, to praca na bieco przy uaktualnianiu strony internetowej. Tego problemu nie maj wspomniani wyej pracownicy GOK-u i Wdeckiego Parku. Dlatego te gratulujemy im cierpliwoci, zapau i wytrwaoci w deniu do celu, ktrym jest jak najszybsze i najpeniejsze informowanie spoeczestwa o rzeczywistym wiecie. Nawet, jeeli dotyczy to wiata pooonego w promieniu kilku, czy kilkunastu kilometrw.


GOK Osie

Strona internetowa Gminnego Orodka Kultury w Osiu - http://www.gokosie.pl


Wdecki Park Krajobrazowy

Strona internetowa Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Osiu - http://wpk.org.pl/