czwartek, 07 kwietnia 2011 17:48

1 PROCENTMiesiąc kwiecień charakteryzuje się nasileniem liczby osób rozliczających podatek od osób fizycznych za poprzedni rok. Przy rozliczaniu podatku podatnik ma prawo przekazać 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. W tegorocznej kampanii składania PIT-ów wypełnienie wniosku jest jeszcze prostsze i polega wyłącznie na podaniu numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej OPP oraz wysokości kwoty na jej rzecz. Przekazania 1 proc. podatku należnego dokonuje urząd skarbowy, na nasz wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym.  Warunkiem przekazania kwoty 1 proc. jest opłacenie w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty do przekazania na rzecz OPP, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Bractwo Czarnej WodyNa terenie naszej gminy działa Bractwo Czarnej Wody. Od 30 kwietnia 2009 posiada ono status organizacji pożytku publicznego, wobec czego na rzecz tego stowarzyszenia można przekazać 1 procent swojego podatku. Poniżej przekazujemy apel Zarządu Bractwa Czarnej Wody o przychylność podatników.


BRACTWO CZARNEJ WODY W OSIU

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnicy liniowej stawki podatku w wysokości 19% od dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą przekazać do 1% podatku na rzecz wybranych przez siebie organizacji.

W 2010 roku większość uzyskanej kwoty przeznaczyliśmy na działalność Klubu Imprez na Orientację ?Azymut? Osie ? czyli na zajęcia turystyczno ? sportowe dla dzieci i młodzieży naszej gminy.

Jeżeli finansowe wsparcie naszych działań uzna Pani/Pan za uzasadnione, należy w deklaracji podatkowej (rubryka ?Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP?) wpisać nazwę Bractwo Czarnej Wody, numer KRS 0000003678 oraz wysokość przekazywanej kwoty.

Z góry dziękujemy za pozytywną dla nas decyzję.

Zarząd Bractwa


Organizacja pożytku publicznego

Główne działania i osiągnięcia Bractwa Czarnej Wody w latach 2001 - 2010

1. Zrealizowanie, wspólnie z partnerami, dziewięciu projektów (łączny budżet 170 tys. zł)

a) Zestaw widokówek ?Gmina Osie na dawnej fotografii? 2005

b) ?Dziedzictwo profesora Alfonsa Hoffmanna ? z chlubnej karty dziejów powiatu świeckiego?, wyróżniony w skali ogólnopolskiej ? program ?Działaj lokalnie? PAFW 2005

c) ?Wskrzeszamy turystyczno-rekreacyjną działalność profesora Alfonsa Hoffmanna? ? program ?Działaj lokalnie? PAFW 2006

d) Piknik Rodzinny ?Brat do brata i będzie pełna chata ? hangar w Żurze budzi się do życia? ? projekt w konkursie LGD Bory Tucholskie ?Promocja osiągnięć organizacji pozarządowych? 2007

e) ?Popularyzujemy turystykę i kulturę ludową Ziemi Świeckiej. Ks. dr. Bernardowi Sychcie w 100-lecie urodzin? ? program ?Działaj lokalnie? PAFW 2007

f) ?Pamiętamy o różnorodności naszych kulturowych korzeni ? to, co zostało, niech przetrwa wieki? ? program ?Kultura Bliska? FWW 2007-08

g) ?Działalność Klubu Imprez na Orientację AZYMUT Osie? ? zadania publiczne dotowane przez gminę Osie 2009 i 2010

h) ?Turystyczna pajęczyna? ? program ?Razem znaczy lepiej ? rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich? 2010

2. Zebranie funduszy na realizację ww. projektów ? Bractwo i partnerzy oraz sponsorzy (łącznie około 57 tys. zł)

3. Pozyskanie dodatkowych funduszy dla gminy (łącznie 30 tys. zł)

4. Zaangażowanie członków, sympatyków i partnerów Bractwa w wykonanie konkretnych prac w ramach projektów (około 5600 roboczogodzin, wartość około 73 tys. zł wg stawek w projektach, po przeliczeniu około 100 tys. zł)

5. Uzyskanie dużego efektu społecznego ? zaangażowanie sporej ilości ludzi do pracy na rzecz wspólnoty: w działaniach brało udział łącznie około 300 osób

6. Uzyskanie istotnego efektu dodatkowego ? każda złotówka dotacji przyniosła ponad 1,90 zł od Bractwa, partnerów i sponsorów oraz co najmniej (wg niskich stawek) 1,80 zł wartości społecznej pracy zaangażowanych w projekty osób

7. Promowanie walorów naszego terenu poprzez przeprowadzenie wielu wycieczek autokarowych, rowerowych, kajakowych i pieszych

8. Wytyczenie nowych szlaków: rowerowego oraz rowerowo ? pieszego

9. Uratowanie stanicy wodnej w Żurze, uporządkowanie i szersze udostępnienie terenu koło hangaru

10. Uratowanie przed ostatecznym zniszczeniem istniejących cmentarzy ewangelickich

11. Przeprowadzenie samodzielnie lub wspólnie z partnerami wielu imprez, wycieczek, konkursów, zawodów i wystaw dla lokalnej i szerszej społeczności

12. Organizacja szkoleń, zawodów (ponad 20) i wyjazdów na Imprezy na Orientację różnego szczebla (około 30 startów) dla dzieci i młodzieży szkół gminy Osie

13. Sukcesy naszych zawodników w InO w Pucharze Borów Tucholskich

14. Udział naszych zawodników w Drużynowych Mistrzostwach Polski w InO

15. Współorganizacja Biegów Oskich i nowe inicjatywy z nimi związane (bieg z Żura do Osia, klasyfikacja drużynowa, bieg sztafetowy)

16. Rozpropagowanie dwóch wybitnych postaci związanych z naszą gminą ? prof. Alfonsa Hoffmanna i ks. dr. Bernarda Sychty

17. Wydanie przewodnika historyczno-turystycznego ?Profesor Alfons Hoffmann ? człowiek, który oświetlił Pomorze?

18. Wydanie przewodnika historyczno-turystycznego ?Piękno przyrody, ludowej kultury i słowa. Śladami ks. dr. Bernarda Sychty po Ziemi Świeckiej?

19. Wydanie publikacji ?Żyli wśród nas? o ewangelikach i ich cmentarzach

20. Wydanie mini-przewodnika ?To warto zobaczyć w gminach Osie i Śliwice?

21. Doprowadzenie do nadania imienia A. Hoffmanna jednej z ulic w Osiu


Przy rozliczaniu podatku masz prawo przekazać 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. W tym roku procedury są jeszcze łatwiejsze niż w latach ubiegłych. Możliwość przekazania 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego pojawiła się w 2004 roku.