czwartek, 07 kwietnia 2011 17:49

OsieDroga Osie - Krąplewice jest jedną z najważniejszych dróg powiatowych w powiecie świeckim. Każdego dnia przemieszczają się nią setki pojazdów osobowych i ciężarowych - w większości dojeżdzających do Osia i okolicznych wsi, ale też są to pojazdy z towarem i pracownikami, wyjeżdzające z zakładów produkcyjnych w Osiu. Droga ta, to okno na świat dla naszych mieszkańców i przedsiębiorców. To też droga dla licznych mieszkańców powiatu świeckiego zatrudnionych w zakładach przetwórstwa mięsnego, stalarniach i punktach handlowych i usługowych. Z roku na rok, zwłaszcza po zimie, nawierzchnia drogi ulega silnej deprecjacji. Przestały pomagać doraźne remonty, łatanie dziur i naprawa poboczy.


Biorąc pod uwagę znaczenie tej drogi Powiat świecki przygotował projekt jej modernizacji. Przetarg na tę inwestycję wygrało świeckie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów i to ono od dwóch tygodni modernizuje ulice i chodniki w Osiu. Kosztem ponad 6 mln złotych, na które składają się pieniądze Powiatu świeckiego, środki z Unii Europejskiej oraz Gminy Osie wyremontowana zostanie nawierzchnia ulicy Sienkiewicza i Dworcowej w Osiu (nowy asfalt), przebudowane skrzyżowania, chodniki, przepusty i pobocza. Nowej nawierzchni asfaltowej doczeka się cała droga na odcinku od Osia do Krąplewic, tj. do skrzyżowania z drogą wojewódzką. W Osiu, na jednym z przejść dla pieszych, pojawi się też sygnalizacja świetlna, a przy istniejących przystankach autobusowych poprawiające bezpieczeństwo zatoki. 


Jesteśmy przekonami, że dzisiejsze utrudnienia w ruchu drogowym w centrum Osia, a związane z modernizacją drogi, za dwa, trzy tygodnie przejdą do historii. Za to my będziemy cieszyć się z drogi, która jest normalnością w cywilizowanym świecie.fot. Marej J. Lejk