wtorek, 26 kwietnia 2011 10:26

Zebranie wiejskie w Tleniu - fot. Marek J. LejkW marcu br. na terenie Gminy Osie odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, podczas których dokonano wyborów do władz sołectw, tj. sołtysów i rad sołeckich. Najwyższą frekwencję odnotowaliśmy na zebraniu w Pruskich (63%), najniższą w Osiu (4%). W zebraniach uczestniczyli Roman Waśkowski ? Przewodniczący Rady Gminy Osie i Michał Grabski ? Wójt Gminy Osie, który nie tylko zwoływał zebrania, ale też je prowadził.

W trakcie spotkań nasi mieszkańcy wybrali 11 sołtysów i 35 członków rad sołeckich. Wśród wybranych sołtysów funkcję sołtysa objęło 5 kobiet i 6 mężczyzn. Po raz pierwszy funkcję sołtysa będą sprawować: Mirosław Drążkowski w Łążku, Krystyna Parteka w Radańskiej, Teresa Szamocka w Tleniu i Janina Warzyńska w Osiu. W pozostałych wsiach nadal będą rządzić osoby z dużym doświadczeniem nabytym w poprzednich kadencjach: Dariusz Bocian w Brzezinach, Ewa Czerwińska w Miedznie, Irena Kozłowska w Jaszczu, Zbigniew Kwaśnik w Starej Rzece, Piotr Pilarski w Pruskich, Włodzimierz Powierża w Wałkowiskach i Zbigniew Umerski we Wierzchach. Wszystkim życzymy wielu sukcesów w działalności dla dobra swoich wsi. Jednocześnie dziękujemy byłym sołtysom: Zofii Partyce z Osia, Stanisławowi Chabowskiemu z Tlenia, Józefowi Reszka z Łążka i Reginie Stawarz z Radańskiej za poświęcenie, trud i wysiłek, jaki włożyli przez wiele lat w działania społeczne i gospodarcze na terenie swoich sołectw.(fot. Marek J. Lejk)