środa, 04 kwietnia 2012 15:16

LGD Bory TucholskieLokalna Grupa Dziaania "Bory Tucholskie" organizuje w dniu 17 kwietnia 2012 roku szkolenie wyjazdowe dla rolnikw, ktrzy chc skorzysta z dofinansowania w ramach konkursu "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej?. Szkolenie odbdzie si w gospodarstwie agroturystycznym w Gzinie k/Unisawia. Uczestnikom zapewniamy transport z Tucholi do miejsca szkolenia i z powrotem do Tucholi, obiad oraz kaw. Program szkolenia oraz formularz zgoszeniowy znajduj si poniej.

Prosimy wszystkich zainteresowanych o zgaszanie udziau w szkoleniu, poprzez wypenienia formularza zgoszeniowego i przesanie bd dostarczenie go do biura LGD (ul. Murowa 8, 89-500 Tucholi) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 kwietnia 2012 roku.

W programie m.in. 

Pena tre programu oraz formularz zgoszeniowy s do pobrania na stronie LGD Bory Tucholskie >>>


?Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich:

Europa inwestujca w obszary wiejskie.?