środa, 11 kwietnia 2012 14:59

W dniu 24.04.2012 r. o godz. 15.30 w Gminnym Orodku Kultury odbdzie si kolejne w tym roku spotkanie informacyjne dla mieszkacw gminy zwizane z tematem uzyskania dopat do KOLEKTORW SONECZNYCH w wysokoci do  45% z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. W trakcie spotkania zainetesowani uzyskaj podstawowe informacje o systemach solarnych i moliwoci ich wykorzystania w gospodarstwach domowych, a take mozliwoci skorzystania z dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Szkolenie poprowadzi Firma Centrum Energii WIATROPOL z gowa. Wicej informacji o instalacjach solarnych i rdach energii odnawialnej znajdziesz na stronie firmy prowadzcej szkolenie - http://www.cewiatropol.pl/