wtorek, 23 czerwca 2015 14:41

Ogoszenie o moliwoci zgaszania uwag do oferty zoonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizacj zadania publicznego ?Wypoczynek dzieci i modziey, turystyka i krajoznawstwo? :Osie, dnia 23 czerwca 2015 r.

OGOSZENIE

o moliwoci zgaszania uwag do oferty zoonej przez

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie

na realizacj zadania publicznego

?Wypoczynek dzieci i modziey, turystyka i krajoznawstwo?


W dniu 22 czerwca 2015 r. do Urzdu Gminy Osie wpyna oferta zoona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizacj zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014, poz. 1118 z pn. zm.):

?Wypoczynek dzieci i modziey, turystyka i krajoznawstwo? .


Uznajc celowo realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, zamieszcza si ofert:

  1. W Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.osie.pl
  2. Na tablicy ogosze Urzdu Gminy Osie
  3. Na stronie internetowej www.osie.pl w zakadce konkursy


Informujemy, e zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2014, poz. 1118 z pn. zm.) kady mone w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty zgasza uwagi dotyczce zoonej oferty.


Wjt Gminy Osie

(-) Micha Grabski

Oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie znajduje si TUTAJ >>>>>>