czwartek, 07 stycznia 2016 15:27

Ogoszenie o moliwoci zgaszania uwag do oferty zoonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizacj zadania publicznego ?Wypoczynek dzieci i modziey, turystyka i krajoznawstwo?

Osie, dnia 07 stycznia 2016 r.

 OGOSZENIE

o moliwoci zgaszania uwag do oferty zoonej przez

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie

na realizacj zadania publicznego

?Wypoczynek dzieci i modziey, turystyka i krajoznawstwo?

W dniu 07 stycznia 2016 r. do Urzdu Gminy Osie wpyna oferta zoona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizacj zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014, poz. 1118 z pn. zm.):

?Wypoczynek dzieci i modziey, turystyka i krajoznawstwo? .

Uznajc celowo realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, zamieszcza si ofert:

1. W Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.osie.pl

2. Na tablicy ogosze Urzdu Gminy Osie

3. Na stronie internetowej www.osie.pl w zakadce konkursy

Informujemy, e zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2014, poz. 1118 z pn. zm.) kady mone w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty zgasza uwagi dotyczce zoonej oferty.


Wjt Gminy Osie

(-) Micha Grabski

 

Uwaga: Oferta realizacji zadania publicznego do pobrania znajduje si na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osie >>>