wtorek, 21 maja 2013 10:19

Wójt Gminy Osie informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na realizację zadania publicznego?Ratownictwo i ochrona ludności?

Osie, dnia 21 maja 2013 r.

 

OGŁOSZENIE

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez

Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

na realizację zadania publicznego

?Ratownictwo i ochrona ludności?

 

W dniu 21 maja 2013 r. do Urzędu Gminy Osie wpłynęła oferta złożona przez Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), ?Poprawa bezpieczeństwa na otwartych wodach?.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, zamieszcza się ofertę:

1. W Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.osie.pl

2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie

3. Na stronie internetowej www.osie.pl w zakładce konkursy

 

Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) każdy możne w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

   

Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski

 

Pełna treść oferty znajduje się TUTAJ >>>