poniedziałek, 24 lutego 2014 09:11

W zwi±zku z potwierdzeniem występowania przy granicy z Białorusi± pierwszych przypadków afrykańskiego pomoru ¶wiń (ASF) u dzików w Polsce, Główny Inspektor Sanitarny informuje, że ASF to nieuleczalna, wysoce zakaĽna i zaraĽliwa, wirusowa choroba ¶wiń domowych wszystkich ras oraz dzików.

Ludzie nie s± wrażliwi na zakażenie wirusem ASF. Główny Inspektor Sanitarny informuje, że choroba ta nie zagraża życiu ludzi oraz nie wywołuje negatywnego wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Polski.

W zakresie postępowania człowieka w przypadku zetknięcia się z padłymi zwierzętami w celu uniknięcia przeniesienia zakażenia na inne zwierzęta, należy przestrzegać podstawowych zasad ostrożno¶ci i higieny, w tym szczególnie:

? nie dotykać padłych zwierz±t,

? nie pozwolić naszym domowym zwierzętom na kontakt z padlin±,

? powiadomić najbliższego lekarza weterynarii o znalezieniu padłego zwierzęcia,

? w przypadku kontaktu z padłym zwierzęciem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować ¶rodkiem na bazie alkoholu,

? osoby postronne (zwłaszcza po kontakcie z padłym zwierzęciem) nie powinny odwiedzać farm hodowlanych - należy stosować się ¶ci¶le do zaleceń służb weterynaryjnych na danym terenie.

Więcej informacji na stronach:

Inspekcji Weterynaryjnej www.wetgiw.gov.pl

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl