Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

poniedziałek, 02 czerwca 2014 11:40

Urzd Gminy Osie prosi o zapoznanie si z informacj KRUS dotyczc zmiany kwoty przychodu decydujcej o zmiejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent :


Od 1czerwca 2014 r. zmieniaj si kwoty przychodu decydujce ozmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur irent

W zwizku zogoszeniem przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego komunikatu owysokoci przecitnego miesicznego wynagrodzenia wI kwartale 2014 r., ktre wynioso 3.895 z 31 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego informuje, eoddnia 1czerwca 2014 r. zmieniaj si kwoty przychodu decydujce ozmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur irent.

Wynosz one:

Informacja pozyskana za porednictwem OR KRUS w Bydgoszczy