wtorek, 19 kwietnia 2016 08:11

KRUSW okresie wakacji 2016 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.


W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będzie mogło skorzystać 67 dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu, urodzonych w latach 2001 ? 2009. Turnusy rehabilitacyjne ze schorzeniami układu oddechowego zostaną zorganizowane w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie (w okresie od 11 do 31 lipca) i Świnoujściu (w okresie od 11 do 31 sierpnia). Dzieci ze schorzeniami układu ruchu będą rehabilitowane w CRR KRUS w Jedlcu (w okresie od 7 do 27 lipca).

Turnus trwa 3 tygodnie, a pełna odpłatność za pobyt dziecka wynosi 200zł + koszty podróży (odpowiadające równowartości ceny biletów PKS lub PKP 2 kl. w obie strony). Transport dzieci zapewni KRUS.

Uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.


Wskazania medyczne do kwalifikowania dzieci:

1. z chorobami układu oddechowego:

- przewlekły nieżyt górnych dróg oddechowych,

- nawracające infekcje gardła i zatok obocznych nosa,

- stan po przebytym zapaleniu płuc i opłucnej,

- przewlekle choroby układu oddechowego o podłożu alergicznym, w tym spastyczny nieżyt oskrzeli i astma oskrzelowa w okresie wydolności oddechowej.

2. z wadami postawy i chorobami układu ruchu:

- wady postawy i deformacje kostne,

- boczne skrzywienie kręgosłupa,

- koślawość i szpotawość kończyn ? stany wymagające ćwiczeń korekcyjnych,

- płaskostopie (płaskokoślawość) i stopy końsko-szpotawe,

- stany pourazowe i po operacjach korekcyjnych narządu ruchu,

- upośledzenie funkcji układu ruchu w następstwie chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, w tym niedowład spastyczny pochodzenia mózgowego u dzieci z prawidłowym rozwojem umysłowym.


Na turnusy rehabilitacyjne nie zostaną zakwalifikowane dzieci

posiadające przeciwwskazania medyczne, tj.

1) upośledzenie sprawności ogólnej powodujące konieczność stałej opieki i pomocy osoby drugiej w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych, tj. ubieraniu się, jedzeniu, myciu i załatwianiu potrzeb fizjologicznych,

2) stan wymagający poruszania się przy pomocy wózka inwalidzkiego,

3) niepełnosprawność wymagająca specjalnej, indywidualnej opieki, np. niedowidzenie znacznego stopnia, upośledzenie słuchu w stopniu uniemożliwiającym porozumiewanie się mimo aparatu słuchowego,

4) choroba nowotworowa,

5) niewydolność układów: krążenia, oddechowego i moczowego,

6) cukrzyca i inne niewyrównane zaburzenia hormonalne i metaboliczne,

7) ostre i przewlekłe choroby zakaźne,

8) upośledzenie umysłowe, zaburzenia psychiczne i zachowania agresywne,

9) moczenie nocne,

10) padaczka,

11) ropne i pasożytnicze choroby skóry,

12) stany chorobowe, wymagające kontynuacji leczenia z koniecznością kontroli wskaźników morfologicznych lub/i biochemicznych krwi.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci, które po raz pierwszy złożyły wniosek i posiadają prawo do zasiłku pielęgnacyjnego.

Wnioski kwalifikacyjne można pobrać w Oddziale i Placówkach Terenowych KRUS. Wnioski wypełnione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu, którego pozostaje dziecko wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego należy złożyć do dnia 16 maja br., w Oddziale lub Placówkach Terenowych KRUS.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ds. rehabilitacji w OR KRUS w Bydgoszczy

tel. 52-341-52-61 wew. 110 lub 220, PT KRUS w Grudziądzu tel. 56 462-12-47 wew. 305 lub 308 oraz PT KRUS we Włocławku tel. 54 233-33-56 wew. 144 lub 116.

Informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl