poniedziałek, 06 czerwca 2016 08:15

K O M U N I K A T


W dniach od 7 do 9 czerwca 2016r.

w godzinach od 6.00 do 19.00 Dowdztwo Operacyjne Rodzajw Si Zbrojnych organizuje wiczenie ANAKONDA 16 - (RENEGADE ? SAREX 16/I) w ramach, ktrych nastpi uruchomienie syren alarmowych na terenie gminy Osie.


Szef Obrony Cywilnej

Gminy Osie

mgr in. Micha Grabski