środa, 18 stycznia 2017 14:52

Obwieszczenie Wjta Gminy Lniano o wydaniu postanowienia o nienakadaniu obowizku przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko, w zwizku z prowadzonym postpowaniem administracyjnym na wniosek Powiatowego Zarzdu Drg w wieciu ul. Gen. Jzefa Hallera 9, 86-100 wiecie, w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia pn. ?Wczenie pnocno-zachodniej czci Powiatu wieckiego do planowanego wza w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzcej w skad korytarza TEN-T?.

Pena tre obwieszczenia, postanowienia i opini RDO do pobrania ze strony BIP Osie >>>