środa, 02 sierpnia 2017 10:45

upaWraz ze wzrostem temperatur znaczco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upa moe doprowadzi do wystpienia udaru sonecznego lub cieplnego, ktry jest stanem zagraajcym zdrowiu, a nawet yciu. Jego objawy to: zmczenie, silne ble i zawroty gowy, nudnoci, gorczka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciaa zagraajcy yciu, wiksza czstotliwo bicia serca i oddechu. W zwizku z prognozami IMGW informujcymi o moliwoci wystpienia upaw Wojewdzkie Centrum Zarzdzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzdu Wojewdzkiego w Bydgoszczy prosi o zapoznanie si z poradnikiem ?Jak przygotowa si na upa? >>>. W poradniku znajdziemy szereg informacji o skutkach upau i sposobach zapobiegania temu niebezpiecznemu zjawisku.