czwartek, 22 grudnia 2016 13:10

Wjt Gminy Osie informuje, e w roku 2017 odbir odpadw komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych odbywa si bdzie wedug niej zamieszczonych harmonogramw:

Terminarz odbioru odpadw zmieszanych w roku 2017 >>>>>>

Terminarz odbioru odpadw segregowanych w roku 2017 >>>>>>>