Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Osie za 2018 rok

czwartek, 11 kwietnia 2019 13:18

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) gminy zapewniaj膮 czysto艣膰 i porz膮dek na swoim terenie i tworz膮 warunki niezb臋dne do ich utrzymania, a w szczeg贸lno艣ci: dokonuj膮 corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji mo偶liwo艣ci technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Analiza ta ma zweryfikowa膰 mo偶liwo艣ci gminy w zakresie przetwarzania zmieszanych odpad贸w komunalnych, odpad贸w zielonych oraz pozosta艂o艣ci z sortowania, a tak偶e potrzeb inwestycyjnych, koszt贸w systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ma r贸wnie偶 dostarczy膰 informacji o liczbie mieszka艅c贸w, liczbie w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, kt贸rzy nie wykonuj膮 obowi膮zk贸w okre艣lonych w ustawie, a tak偶e ilo艣ci odpad贸w komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a w szczeg贸lno艣ci zmieszanych odpad贸w komunalnych, odpad贸w zielonych oraz pozosta艂o艣ci z sortowania przeznaczonych do sk艂adowania. Analiza ma dostarczy膰 niezb臋dnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Analiza do pobrania>>>>