Wyłączenia prądu

poniedziałek, 30 kwietnia 2018 10:36

Osie
w dniach: 2018-05-07, w godzinach: od 09:00 do 11:30

Stara Rzeka 11E, i przyległe.