poniedziałek, 16 listopada 2015 15:30

Na pro¶bę Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa przedstawiamy informację o projekcie ?Przedsiębiorca z klimatem?, realizowanym przez tę fundację. Celem przedsięwzięcia jest podnoszenie wiedzy w zakresie ograniczenia oddziaływania mikro, małych i ¶rednich przedsiębiorstw na ¶rodowisko i zmiany klimatyczne. W jego ramach s± m.in. prowadzone działania informacyjno-edukacyjne z zakresu efektywno¶ci energetycznej w przedsiębiorstwach oraz konkurs ,,Przedsiębiorca z klimatem?. Przygotowano również poradnik dla przedsiębiorców dotycz±cy ograniczania zużycia energii w firmie, który dostępny jest na stronie http://www.przedsiebiorcazklimatem.pl/

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie w zał±cznikach poniżej.

Kampania informacyjna >>>>>

Informacja o konkursie >>>>>