Spotakania w sprawie LPR w Tleniu i Pruskich

czwartek, 16 marca 2017 15:45

Przypominamy, e w dniu jutrzejszym spotkania konsultacyjne zwizane z przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji odbd si w Wiejskim Domu Kultury w Tleniu oraz w wietlicy wiejskiej w Pruskich. Szczegy na ulotce poniej.

LPR dla Gminy Osie