czwartek, 28 września 2017 11:14

LPR OsieWjt Gminy Osie ogasza przeprowadzenie konsultacji spoecznych w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023.  Przedmiotem konsultacji jest zatwierdzenie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023. Konsultacje maj na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji w/w Programu.


Konsultacje przeprowadzone bd w okresie od dnia 29 wrzenia 2017 r. do dnia 30 padziernika 2017 r. do godz. 15:00 w formie:

1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, w formie warsztatw strategicznych umoliwiajcych omwienie i ocen propozycji projektw, a take wyraenie opinii, propozycji i uwag oraz skadanie ich do protokou; spotkanie odbdzie si w Sali konferencyjnej Urzdu Gminy Osie (pokj nr 3) w Osiu w dniu 10.10.2017 r. o godz. 10.00

2. Zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej:

a. drog elektroniczn na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

b. bezporednio do sekretariatu Urzdu Gminy Osie w godz. pracy urzdu 7.00-15.00.

3. Zbierania uwag ustnych pod nr tel.: 52 3329540 lub w pok. Nr 13, I pitro Urzdu Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, w godzinach pracy urzdu 7.00-15.00.


Materia informacyjny dostpny bdzie od dnia 28 wrzenia 2017 r.

? w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym www.bip.osie.pl

? na stronie internetowej Gminy Osie pod adresem www.osie.pl

? w sekretariacie Urzdu Gminy Osie w godzinach pracy urzdu: pon. ? pt. 7.00-15.00,

Uwaga:

Zakres konsultacji jest ograniczony do zagadnie zwizanych z Programem Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023.

Nie bd rozpatrywane propozycje i opinie:

? z dat wpywu po dniu 30 padziernika 2017 r.,

? niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,


Pliki do pobrania:

? Projekt - Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023 (PDF)>>>>

? Zarzdzenie Wjta Gminy Osie (PDF) >>>>

? Karta zadania (wersja edytowalna) >>>>