Spotkanie otwarte w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie

czwartek, 09 listopada 2017 15:35

RewitalizacjaInformujemy, e zakoczyy si konsultacje spoeczne dotyczce "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023" Konsultacje trway w dniach od dnia 29 wrzenia 2017 r. do dnia 30 padziernika 2017 r. Przypominamy o spotkaniu otwartym z interesariuszami rewitalizacji, ktre odbdzie si w Sali konferencyjnej Urzdu Gminy Osie (pokj nr 3) w Osiu w dniu 10.11.2017 r. o godz. 10.00. Spotkanie ma charakter warsztatw strategicznych umoliwiajcych omwienie i ocen propozycji projektw, a take wyraenie opinii, propozycji i uwag oraz skadanie ich do protokou.