Nigdy więcej wojny!

poniedziałek, 02 września 2019 11:32

Osie Tleń

"To pokój, pokój musi kierować losami narodów i całej ludzkości” - te słowa Papieża Jana Pawła II były mottem przewodnim niedzielnej uroczystości przy drodze Osie - Tleń. W niedzielę 1 września 2019 r. o godz. 15:00 przy zbiorowej mogile pomordowanych w czasie II wojny światowej koło Tlenia rozpoczęła się Msza Święta i uroczystość upamiętniająca 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Przygotowaną przez lokalnego historyka - Marka Miesałę, relację z pierwszych dni wojny na terenach Osia, naszej gminy i regionu Borów Tucholskich, zaprezentował Mariusz Deinowski - leśniczy Leśnictwa Osie i jednoczesnie radny Rady Gminy Osie. Nabożeństwo okolicznościowe z prośbą o pokój na świecie poświęcone było  wszystkim poległym i pomordowanym w czasie wojny. Mszę Świętą odprawił ks. kan. dziekan dekanatu jeżewskiego Konrad Baumgart przy udziale ks. seniora Stefana Kuklińskiego i ks. Franciszka Pieleckiego. Nigdy więcej wojny! - te słowa ks. K. Baumgart przytaczał wielokrotnie podczas wczorajszego nabożeństwa i przypominał: Musimy pamiętać o  czasach pełnych okrucieństw, tragedii i  dramatów ofiar wojny i ich rodzin. Pamiętać po to, by takie chwile się nie powtórzyły. W uroczystości i nabożeństwie oprócz licznie zgromadzonych mieszkańców wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Miłośników Historii Pomorze 39, harcerze z naszej gminy oraz strażacy z OSP Osie. Uroczystości zakończyły się złożeniem wieńców i kwiatów na wspólnej mogile pomordowanych więźniów obozu koncentracyjnego.Tekst i fot: Łukasz Porożyński